კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პირადი მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანია „ჰერბიონი“  იცავს ვებ – გვერდის მომხმარებლის პირად ინფორმაციას და  არ გადაცემს მათ მესამე პირს,  თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული.

 

 საერთო მდგომარეობა :

საიტის გამოყენებისას, თქვენ თანხმდებით გადაცემაზე, დამუშავებაზე, მოკრებაზე და გამჟღავნება თქვენი პირადი ინფორმაციის, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

რა პირად ინფორმაციას  ვაგროვებთ ჩვენს ვებ -გვერდზე ?

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებ გვერდი თქვენი პირადი ინფორმაციის დატოვების გარე. კომპანია ჰერბიონი აგროვებს პირად ინფრომაციას (მაგალითად: ელექტრონული ფოსტის მისამართი , სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და ა.შ) მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ნებაყოფლობით ტოვებთ მას ჩვენს გვერდზე (გამოწერილი სიახლეები, იღებთ მონაწილეობასა ჩვენს კონკურსებში, უკვეთავთ ჩვენს საქონელს ან მომსახურებას).

პირადი ინფორმაციის გარდა , რომელსაც თქვენ თვითნებურად ტოვებთ ჩვენს საიტზე, ჩვენ ასევე ვაგროვებთ cookie-ფაილებიდან. ასეთი ინფრომაცია შეიძლება შეიცავდეს ვებ- გვერდებს რომლიდანაც  თქვენ მოხვდით ჩვენს გვერდზე, გატარებული დრო ჩვენს საიტზე, რომლებზეც თქვენ გადახვედით ჩვენი საიტიდან, სტანდარტული ინფორმაცია სერვერის ჟურნალი და IP-ინფორმაცია.

რა მიზნით ვაგროვებს ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ თქვენსგან ჩვენს საიტზე?

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენგან მიღებული ინფორმაცია იმისათვის რომ გავაუმჯობესოდ მომსახურების დონე და ჩვენი საიტის შინაარსი; თქვენს კითხვებზე პასუხებისათვის; რათა მოგცეთ რჩევები, საჭირო ინფრომაცია, ინფორმაცია პროდუქტებზე და განახლებები, შეგატყობინოთ პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ, კონკურსების ჩატარება და აქციები (თქვენი წინასწარი თანხმობით); მოვითხოვოთ თქვენი შეხედულებები ჩვენს პროდუქტებსა,  მომსახურებაზე და ა.შ.  მონაცემებს რომლებსაც ვაგროვებთ cookie-ფაილებიდან , ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგ მიზნებისათვის : ჩვენს ვებ – გვერდზე ვიზიტების სტატისტიკის ფორმირებისათვის; დემოგრაფიული  მონაცემების განსაზღვრისათვის და საიტის მომხმარებლების ინტერესებისათვის;  ჩვენი სერვერის პრობლემების დიაგნოსტიკა და ადმინისტრირება ჩვენი ვებ- გვერდის.

პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა:

ჩვენ არ ვასაჯაროებთ პირად ინფორმაციას ჩვენი კომპანიის მომხმარებლების, ორგანიზაციებს და მესამე პირებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ჩვენთან  გარდა შემდეგი შემთხვევებისა:

  • მომხმარებელმა მისცა თანხმობა

ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ინფორმაცია კომპანიებს, ორგანიზაციებს და მესამე პირებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ჩვენთან თუ თქვენ ამაზე მიეცით თანხმობა.

  • მესამე მხარის მიერ გადამუშავებისათვის

ჩვენ შეგვიძლია წარვუდგინოთ  პირადი მონაცემები დასამუშავებლად  ჩვენ შვილობილ  კომპანიებს, ასევე სხვა სანდო ორგანიზაციებისა და კერძო პირებს, ჩვენი ინსტრუქციების შესაბამისად, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის და უსაფრთხოების ზომების შესაბამისად.

  • კანონის მოთხოვნის შესაბამისად

საკმარისი სასფუძველი გვაქვს,  რომ წვდომა, გამოყენება, შენახვა ან ასეთი ინფორმაციის გონივრულად გამოაშკარავება  აუცილებელია იმისათვის, რომ:

  1. შეასრულოს ნებისმიერი მოქმედი კანონმდებლობა, წესები, სამართლებრივი პროცედურების მოთხოვნები ან საჯარო ხელისუფლებისგან მოთხოვნილი საჩივარი.
  2. შეასრულოს შესაბამისი პირობები საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციისათვის, მათ შორის პოტენციური დარღვევების გამოძიებაზე.
  3. გამოავლინონ და თავიდან აიცილონ  თაღლითობის, უსაფრთხოების პრობლემების მოგვარება და ტექნიკური პრობლემის გადაჭრა.
  4. დაცვა უშუალოდ საფრთხისაგან, საკუთრების ან კომპანიის უსაფრთხოება, მათი მომხმარებლის ან საზოგადებისა , როგორც ამას ითხოვს და უფლებას იძლევა კანონი.

Cookie– ფაილები:

Cookie – ფაილები – ეს არის პატარა ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერზე, როდესაც თქვენ პირველად ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს.

ჩვენ ვიყენებთ სესიის და მუდმივ Cookie- ფაილებს. სესიის ქუქი- ფაილები გამოიყენება ვიზიტორების რაოდენობის დასათვლელად; მუდმივი ქუქი-ფაილები ინახავს იმ პირების კონტაქტებს, რომლებიც მომავალში ეწვევიან ჩვენს ვებ-გვერდს.

ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ქუქი-ფაილი მესამე პირის, რომლებიც შემოდის სხვა ვებ-გვერდიდან:  YouTube – ის  ქუქი- ფაილი , სარეკლამო ქუქი- ფაილი. ანალიტიკური სერვისის ქუქი- ფაილი .

უმეტესობა ვებ- ბრაუზერები ავტომატურად წყვიტავს ქუქი-ფაილების გამოყენებას. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უარი თქვათ ქუქი- ფაილების გამოყენებაზე. თუ თქვენ გსურთ უარი თქვათ  გამოიყენოთ ქუქი- ფაილები  თქვენს მოწყობილობაზე, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ პარამეტრები თქვენს ვებ-ბრაუზერზე.

 

 

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency