იურიდიული ინფორმაცია

ეს საიტი ეკუთვნის კომპანია „ჰერბიონს“

გამოყენების პირობები

თუ თქვენ ხსნით ან ეცნობით კომპანია „ჰერბიონის“  ნებისმიერ საიტს თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით მისი გამოყენების პირობებს.  თუ თქვენ არ ეთანხმებით მისი გამოყენების რაიმე პირობებს  , გთხოვთ დახუროთ და  არ გამოიყენოთ ვებ- გვერდის  მოანცემები.

კომპანია „ჰერბიონი“  მართავს, აკონტროლებს და ანახლებს საიტს ქალაქ კიევში (უკარაინა).

ნებისმიერი ინფორმაცია და მონაცემები, რომელიც არის ხელმისაწვდომი ეკუთვნის კომპანია „ჰერბიონს“ და წარმოდგენილია  საინფორმაციო მიზნებისთვის. ინფორმაცია, წარმოდგენილი ვებ გვერდზე, არ ქმნის სამართლებრივ ურთიერთობებს, თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული ( სარეკლამო მასალები, რომელიც ოფიცილურად არის წარმოდგენილი და ასე შემდეგ)

ინფორმაციის განთავსება კომპანია „ჰერბიონის“ ვებ-გვერდზე პროდუქციის/პრეპარატების შესახებ  არ აღნიშნავს , რომ კომპანია „ჰერბიონი“ ბაზარზე გაიტანა მითითებული პროდუქცია/პრეპარატი ან შესთავაზა ქვეყნის ბაზარს, რომელითაც  ინტერესდება ვიზიტორი ან ქვეყანა,  სადაც სტუმარი ახდენს შესვლას ვებ – გვერდზე.  მიმართეთ კომპანია „ჰერბიონს“ ფილიალს ან წარმომადგენლობას , რათა მოიპოვოთ ინფრომაცია ბაზრის შესახებ, რომელშიც წარმოდგენილია პროდუქცია/პრეპარატი და წინადადება გაყიდვების შესახებ თქვენს ქვეყანაში პრეპარატზე/პროდუქციაზე რომლითაც თქვენ ინტერესდებით.

უარი პასუხისმგებლობაზე

კომპანია „ჰერბიონმა“ ყურადღებით შეიმუშავა თავისი ვებ- გვერდი ინფორმაციის წარსადგენად. თუმცა კომპანია „ჰერბიონი“ არ იღებს თავის თავზე არანაირ პასუხისმგებლობას ინფორმაციის სიზუსტეზე და სისრულეზე. ასევე კომპანია „ჰერნიონი“ იტოვებს უფლებას შეცვალოს, წაშალოს, დაამატოს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი  შინაარსი,  მიუხედავად მიზეზებისა და გაფრთხილების გარეშე. ვებ გვერდის მომხმარებელი გამოიყენებს გამოშვებულ  მონაცემებს საკუთარი პასუხისმგებლობით. კომპანია „ჰერბიონი“  , ნებისმიერი იურიდიული და ფიზიკური პირი , რომელიც იღებდა მონაწილეობას ვებ-გვერდის შექმნასა და განვითარებაში, თავისუფლდება ნებისმიერი ზიანისასგან, რაც შეიძლება შეიქმნას ინფორმაქციის გამოყენების დროს, რომელიც არის წარმოდგენილი ამ ვებ- გვერდზე, ან ნებისმიერი შეცდომის გამო ან ინფრომაციის შინაარსის ნაკლოვანების დროს.

ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი ინფორომაცია არ არის განკუთვნილი პროფესიონალური სამედიცინო რჩევის მისაცემად ან ნებისმიერი დაავადების მკურნალობის მაჩვენებლად, რომელიც გამოიყენებს პროდუქცია/პრეპარატს კომპანია „ჰერბიონის“. გამოყენებამდე გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს ექიმთან.

ბმულები ვებ – გვერდზე

ვებ- საიტის გვერდები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას მესამე პირისგან და ბმულებს მესამე პირის ვებ- საიტებიდან. კომპანია „ჰერბიონი“ არ გაეცნო  მესამე პირის ვებ – საიტის გვერდებს და არ იღებს პასუხიმგებლობას მათ შინაარსზე.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

მთელი ინფორმაცია და გამოსახულება, წარმოდგენილი კომპანის „ჰერბიონის“ ვებ-საიტზე ექვემდებარება საავტორო უფლებების დაცვას და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. დოკუმენტები , გამოქვეყნებული კომპანია „ჰერბიონის“ ვებ- გვერდზე,  შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ კომერციული თუ პირად მიზნებისთვის და ყველა ზემოდხსენებული საავტორო უფლებების დაცვისათვის, ასევე სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები უნდა იყოს გათვალიწინებული. ინფორმაცია , რომელისაც შეიცავს ვებ- საიტი იკრძალება მის კოპირება, ჩამოტვირთვა, შეცვლა ან ნებისმიერი ხერხით მისი გავრცელება კომპერციული მიზნებით კომპანია „ჰერბიონის“  წერილობითი თანხმობის გარეშე. ბრენდების და სავაჭრო  დასახელებები, რომლებიც გვხვდება ვებ გვერდზე, არის დარეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნით კომპანია „ჰებიონის“ ან კომპანია „ჰერბიონს“ აქვს უფლება მათი გამოყენების.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency